Elverum takstforretning utfører tjenester
innenfor taksering av fast eiendom
over hele Østlandet

Produktinformasjon

Verdi- og lånetaksering

- Alle boligtyper – leiligheter, rekkehus, eneboliger
- Hytter og fritidseiendommer
- Tomter
- Næringseiendommer
- Forhåndstaksering
- Taksering ved arv og skifteforhold
- Skatt- og ligningsforhold

Næringstaksering

- Alle typer næringseiendommer
- Forhåndstaksering
- Vedlikeholdsplaner

Skadetaksering

- Forsikringsskader
- Skadeskjønn

Tilstandsrapporter

- Eierskifterapport
- Nito test
- Takstbransjens felles boligsalgsrapport
- Boligsalgsrapport med takst

Annet

- Verdivurdering av boliger og fritidseiendommer
- Byggelånsoppfølging
- Prosjektvurdering
- Byggeledelse
- Arealmåling
- M. M.